Livs- og associationsspor

Kulturhistoriske museer indeholder generelt en stor mængde genstande fra hverdagslivet.  En måde, ting kan gives kontekst og indsættes i gæsternes egen referenceramme, er via historien som fortælling, dvs. at genstandene indskrives i narrativer, f.eks. i dialog med en aktør eller blandt gæsterne selv.

Det vil være naturligt at skabe en fiktiv person, som anvender disse og fortælle en historie, hvor en person gennemgår fx en dag i sit liv, hvor de udstillede genstande inddrages i fortællingen, så gæsten gives en historie, som viser en vej gennem museet og via udvalgte genstande illustrerer et liv.

Man kan også gå gennem museet gennem associationsspor – hvor en oplysning om en genstand fører over til noget helt andet, som igen fører videre osv. Disse veje kan dels vises gennem papirtekst, dels gennem anvendelse af mobiltelefon/iPad/iPod m.v. og hentes direkte fra websider. Det giver absolut frihed til at vælge eksterne kilder, bruge andre museers udstillinger som supplement, vise videre til videoer osv.

Det giver nye muligheder for publikum, nye muligheder for museet – og måske også for museets indtjening. Og både narrativer og spor kan ændres, udvides, tilføjes løbende, således at der bliver ved med at være noget nyt at komme efter.

Ring til Freya Anduin på tlf. 42 33 93 00, hvis I gerne vil skabe nyt liv i gamle udstillinger eller nye veje gennem gamle byer og landskaber.