Der var engang, man tog på ferie for at kigge på. Nu tager vi på ferie for at gøre noget sammen. Blive udfordret.

Hvad har I at engagere publikum med? Er der noget, som inddrager dem – lader dem være med? Og ikke mindst fortæller dem, hvordan man ’lukker op’ for stedet?

Ring, hvis du gerne vil have sparring, inspiration eller konkret produktudvikling, så jeres tilbud kan stå sig i konkurrencen om gæsterne.

Se også historiespor.dk